Добре дошли в нашия магазин...

Силата на устройствата за удоволствие: секс играчките и доминацията в обществото и поп културата


секс играчки сърце

Мини клиторен вибратор и фигура показваща начина му на действиеЧовешката сексуалност и нейното значение за условностите на социалните отношения е повтаряща се тема в социологията. Разгледана в контекста на изследванията на пола, тя може да се счита за важен фактор за изграждането на йерархии, особено в междуличностните отношения и връзките. Аспектът на удоволствието, гледан както от гледна точка на приемащия индивид, така и от гледна точка на предаващия, произведен в единично групово съзвездие, определя отношението на индивида към ролята на сексуалността в изграждането или унищожаването на самоувереността и съзнанието за собствената позиция в социалната среда. Въпреки това сексуалният контакт като източник на физическо и следователно и психическо удоволствие и удовлетвореност днес не е задължително въпрос, който зависи само от човешкото тяло. Както е показано в нашият секс магазин, различни предмети са адаптирани в творчески начини за симулиране на сексуални действия или за засилване на единични или съвместни сексуални преживявания. Секс играчките, както тези устройства обикновено се означават днес, имат солидна позиция в секс индустрията, което показва не само тяхната висока популярност, но и фундаменталното търсене на тези продукти. Чрез въвеждането на такива устройства в собствения сексуален живот те стават релевантни за дискурса, създаден около разпространението на сексуалните отношения. Това несъответствие се оформя и от изобразяването и представянето на използването на секс играчки в културните продукции.

Фактори за влиянието на секс играчките и доминацията

Бондаж и садо-мазо играчки - камшици и снимка с ползването имВ много статии се твърди, че ролята на секс играчките в изграждането на йерархията и разпределението на властта и доминацията в крайна сметка зависи от субективното възприемане на удоволствието от страна на отделния индивид. Въпреки това, съществуват множество фактори, които оказват влияние върху изграждането на тази субективност. Това са, наред с другото, възприятията за ползване на секс играчки, формирани от господството на хетеронормативността и по-нататък, специфичните нагласи към секс играчките, отразени в обществото и филмовите произведения на популярната култура. За да се определи взаимосвързаността на тези фактори, в тази статия се разглеждат две перспективи: първо, различни изследвания, провеждани и изпълнявани в субективни или емпирични форми, и второ, представяне на секс играчки в различни филми и телевизионни продукции от 21-ви век.

Признанието за съществуването на устройства, създадени изключително за предоставяне на сексуално удоволствие, се появява едва през 60-те години, въпреки че устройствата, свързани с тази функция, са създадени преди много време. За да се класифицира разнообразието от устройства, които могат да служат за сексуално удоволствие, трябва да се направят две разграничения: от една страна, историческият контекст на развитието на такива устройства и по-късно, категоризацията на по-съвременни обекти по отношение на тяхната сексуална функционалност.

Устройствата за сексуално възбуждане и историческото им развитие

секс играчка продавана от нашият магазин - вибраторПърво, разработването на устройства, които функционират като секс играчки, но популяризирани и концептуализирани с очакването за възбуждане на сексуално удоволствие е всъщност много важен фактор за историческата контекстуализация. Тези обекти се появяват предимно във връзка с медицинския дискурс, а по-късно и с промотирането на устройства за релаксация за домашната сфера. Вибраторът като медицински инструмент, например, се появява през 1880-та година с цел клинично лечение на истерични жени, където успехът на процедурата се основава на постигането на пароксизъм, известен като оргазъм. Истерията често е била представяна като типично женска болест и е загубила патологичния си статус едва през 1952 г., след като сексуалността беше започнала да престава да се счита за служеща само за прокреационни цели. В същото време фокусът на сексуалния дискурс се измести към удоволствието, което носи чертите на човешката интимност. Въпреки това, съществува явна патологизация на женската възбуда, за разлика от липсата на медицински, патологичен или апитологичен дискурс около мъжката сексуалност, водена от доминираната от мъже медицинска общност. Съответно, това показва неравномерно разпределение на сферата в полза на идентифицираната от мъжете част на обществото, основаваща се на полово-свързаните различия на сексуалната нормалност. Липсата на клиничен интерес към мъжката сексуалност го определя като родов или интегриран, докато съзнателното изследване на женската сексуалност го обозначава като отклоняващо, което оправдава разследването поръчано от най-големите секс шопове в индустрията…